Bahagian Khidmat Pengurusan

 

  • Bertanggungjawab untuk memberi khidmat sokongan dalam bidang perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia
  • Memastikan perbelanjaan berhemah mengikut arahan perbendaharaan dan peraturan semasa juga memastikan kutipan hasil dilaksanakan dengan efisyen dan mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. 
  • Menguruskan khidmat pengurusan jabatan dengan cekap dan berkesan
  • Menguruskan dan menyediakan tenaga kerja yang cukup, kompetensi dan berdisiplin bagi melaksanakan Program Perkhidmatan Veterinar
  • Mengurus dan mengemas kini semua rekod