Sekitar Kursus Pengurusan Organisasi14 - 16 Februari 2014..Satu Program Kursus Pengurusan Orgnanisasi telah diadakan di Chalet Air Panas, Pengkalan Hulu, Perak. Seramai 40 orang kakitangan Negeri Jabatan Perkhidmatan Awam Perak telah melibatkan diri dalam kursus tersebut, turut terlibat di dalam kursus tersebut Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak DR SAIPUL BAHRI BIN HAJI ABDUL REE. Pelbagai aktivi dan perbincangan diadakan bagi meningkatkan kualiti jabatan Veterinar Negeri Perak. Tujuan utama kursus diadakan adalah untuk memberi kefahaman mendalam kepada peserta tentang pengurusan dan pentadbiran organisasi, gerak kerja yang komprengensif,perancangan yang strategik serta budaya kerja yang berkualiti.

Koleksi Gambar