Kursus Pegawai Pemeriksa Ladang Veterinar Negeri Perak

1 Jun 2016 - Jabatan Veterinar Perak telah mengadakan Kursus Pegawai Pemeriksa Ladang Enakmen Perladangan Unggas 2005 & Enakmen Pengawalan Penternakan Babi 1992 Veterinar Negeri Perak. Tujuan diadakan kursus  adalah untuk memberi penerangan kepada pegawai yang terlibat dengan tugasan pemeriksaan ladang ternakan di Negeri Perak. Seramai 100 orang kakitangan Jabatan Veterinar Perak terlibat dalam kursus tersebut.