• Main Page
  • Department
  • Livestock Industry Development

Pembangunan Industri Ternakan


Menyediakan pelan pembangunan program pembangunan setiap komuditi, melaksanakan program pembangunan dan memberikan perkhidmatan kepakaran teknikal pengeluaran komuditi.