KURSUS TERNAKAN PUYUH TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN PUYUH TAHAP 2

SINOPSIS :

Kursus penternakan puyuh (Tahap II) adalah kursus kepada pentrnak yang berada di tahap paling awal operasi untuk mengetahui secara mendalam berkenaan penternakan puyuh pedaging, penelur dan baka. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengurusan asas perindukan, pengurusan asas peringkat pembesaran dan pengeluaran, tanda-tanda penyakit, kawalan seta pencegahan, pemantauan prestasi serta pengeluaran lading, pengurusan sisa buangan serta kawalan pencemaran dan pengenalan Effective Microorganisms (EM) serta aplikasi penggunaan di lading unggas.

OBJEKTIF :

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

v Menigkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice- GAHP) kea rah akrediti Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT);

v Berkebolehan menganalisis prestasi serta pengeluaran dan kemajuan ladang; dan

v Memberi pengenalan dan pendedahan terhadap pengurusan kawalan pencemaran ladang.

v METODOLOGI

 • Syarahan
 • Perbincangan
 • Demonstrasi
 • Amali

v KELAYAKAN PESERTA

 • Bakal usahawan
 • Usahawan
 • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

v BILANGAN PESERTA - 30 - 40 orang / setiap kursus

v BILANGAN HARI - 3 hari

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)

KURSUS TERNAKAN AYAM TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN AYAM TAHAP 2

 

SINOPSIS :

 

Kursus penternakan ayam (Tahap 2) adalah kursus kepada penternakan yang berada di tahap awal operasi untuk mengetahui secara mendalam berkenaan penternakan ayam pedaging dan kampong.Kursus ini meliputi pembesaran dan pengeluaran, tadan-tanda penyakit, kawalan serta pencegahan, pemantauan prestasi serta kawalan pencemaran dan pengenalan Effective microorganisms (EM) serta aplikasi penggunaan di lading unggas.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice- GAHP);

 

v Meningkatkan kemahiran dan kefahaman berkaitan kesihatan dan kawalan penyakit;

 

v METODOLOGI

 • Syarahan
 • Perbincangan
 • Demonstrasi
 • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

 • Bakal usahawan
 • Usahawan
 • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

 

v BILANGAN PESERTA - 30 - 40 orang / setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 3 hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)

KURSUS TERNAKAN UNGGAS ( AYAM / PUYUH ) TAHAP 1

KURSUS TERNAKAN UNGGAS ( AYAM / PUYUH ) TAHAP 1

SINOPSIS :

Kursus penternakan ayam dan puyuh (Tahap 1) dijalankan sebagai pengenalan serta pendedahan kepada orang awam yang berminat untuk mengetahui secara menyeluruh berkenaan penternakan ini.Kursus ini meliputi tajuk-tajuk pengenalan iaitu status, cabaran dan isu industri, pengenalan baka, keperluan prasarana, pengenalan perumahan dan pengurusan, ekonomi ladang serta skim pinjaman yang ditawarkan bagi menceburi bidang ini.

OBJEKTIF :

v Memberi pengenalan dan pendedahan terhadap industri ayam dan puyuh;

v Memberi kefahaman berkaitan keperluan dan pengurusan ternakan;

v Memberi pendedahan terhadap asas ekonomi lading ternakan ayam dan puyuh;

v METODOLOGI

 • Syarahan
 • Perbincangan
 • Demonstrasi

v KELAYAKAN PESERTA

 • Bakal usahawan
 • Usahawan

v BILANGAN PESERTA - 50 - 100 orang / setiap kursus

v BILANGAN HARI - 1 hari

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

TEMPAT KURSUS - Akan ditentukan oleh PVD Daerah (zon)

KURSUS TERNAKAN KAMBING TENUSU TAHAP 3

KURSUS TERNAKAN KAMBING TENUSU TAHAP 3

( SAINS PEMBIAKAN – PEMANIAN BERADAS /”AI”)

 

SINOPSIS :

 

Pengurusan pembiakan merupakan salah satu disiplin penting di dalam pengurusan ternakan. Kecekapan pengurusan pembiakan akan menentukan kejayaan projek. Tajuk pembiakan ini akan mendedahkan pelatih kepada kaedah-kaedah pembiakan secara permanian beradas dan juga tabie. Tajuk ini juga menitik beratkan kepada beberapa perkara penting di dalam pembiakan termasuk ujian daya biak pejantan, pengurusan kesuburan dan parameter-parameter penting di dalam pembiakan ternakan.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan kemahiran melakukan permanian beradas;

 

v Memahami dan mampu membantu di dalam kerja-kerja pengurusan fertility;

 

v Mampu menilai masalah-masalah dan parameter pembiakan;

 

 

v METODOLOGI

 • Syarahan
 • Perbincangan
 • Demonstrasi
 • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

 • Penternak telah ada ternakan
 • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 2

 

v BILANGAN PESERTA - 10-20 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 3 - 4 hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan.

 

TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)

KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2

 

SINOPSIS :

 

Kursus kambing tahap 2 dijalankan secara komprehensif meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kandang dan rekod.Aspek kesihatan, infrastruktur, pemakanan, pembiakan dan ekonomi ladang juga disampaikan. Kursus ini dijalankan secara teori dan praktikal akan memberi penekanan kepada pemahaman dan kemahiran peserta terhadap kaedah menguruskan ladang ternakan.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice - GAHP );

 

v Meningkatkan kemahiran dan kefahaman berkaitan kesihatan dan kawalan penyakit;

 

v METODOLOGI

 • Syarahan
 • Perbincangan
 • Demonstrasi
 • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

 • Bakal usahawan
 • Usahawan
 • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

v BILANGAN PESERTA – 40 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI – 5 hari

 

v TARIKH – Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS – Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)