AMR - SOAL SELIDIK

Target survei: Orang Awam / Pemilik Haiwan Kesayangan / Penternak

Tempoh survei: 25 Nov-31 Disember 2020

Kerjasama Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengisi soal selidik ini. Bersama kita menangani isu Kerintangan Antimikrobial (AMR).

Terima kasih,
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

"We Need You"
#AntiMicrobialResistance #AMR #OneHealth #ZeroHunger